ISO certifikati

ISO certifikati – zagotovilo kakovosti

ISO standardi so ključ do poenotenja izdelave posameznih izdelkov in materialov, ki se pri izdelavi uporabljajo. Določajo tudi dimenzije ter življenjsko dobo izdelka. Postopek pridobivanja ISO certifikatov je za vsako podjetje precej zahtevna naloga, zato ima njihova pridobitev veliko težo.

V podjetju Kovinc d.o.o. se dobro zavedamo pomena certifikatov kakovosti in izdelave kakovostnih izdelkov, zato smo tudi sami med ponosnimi nosilci vseh za našo dejavnost pomembnih ISO certifikatov.

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 9001 dokazuje, da podjetje opravlja vodenje svojega posla na zahtevano visoki in kakovostni ravni. Gre za procesni pristop, vključevanje ljudi, vodenje, osredotočenost na odjemalce, vzajemno koristne odnose z dobavitelji, odločanje na podlagi dejstev, nenehne izboljšave ter sistemski pristop k vodenju.

Certifikat ISO 9001
Certifikat ISO 9001 je zagotovilo za zadovoljstvo strank.

V podjetju Kovinc d.o.o. nenehno skrbimo tako za dodatna izobraževanja zaposlenega kadra kot tudi za nadgrajevanje same kakovosti storitev, ko je to le mogoče. Certifikat ISO 9001 je bil nadgrajen leta 2015, zato smo za nadgradnjo seveda poskrbeli tudi v podjetju.

Certifikat ISO 3834-2

Če želiš tržišču sporočiti, da si v nečem najboljši, potem potrebuješ za to tudi dokaz. Da v podjetju Kovinc d.o.o. obvladamo varjenje, dokazuje leta 2013 pridobljeni certifikat ISO 3834-2. Gre za najzahtevnejši standard na področju ocenjevanja tehnične in kadrovske sposobnosti pri izvajanju varilskih del. To pomeni, da se v podjetju ponašamo z najvišje usposobljenim varilskim osebjem in sodobno varilno opremo.

Certifikat ISO 3834-2
Certifikat ISO 3834-2 zagotavlja visoko kakovost varjenja.

Vložek v kakovost se vsekakor splača in poplača. Podjetje Kovinc d.o.o. je s pomočjo tega vložka prodrlo do zahtevnejših evropskih trgov, kovinske konstrukcije pa so se s standardom ISO 3834-2 povzdignile med elito na svojem področju.

Certifikat ISO 14001

Za vsako podjetje je pomembno, da se zaveda tudi svoje odgovornosti do okolja. Modernizacija tehnološke opreme, zmanjšanje izpustov škodljivih emisij v okolico in nižja poraba električne energije vsekakor pripomorejo k temu. Vse skupaj gre z roko v roki in v podjetju Kovinc d.o.o. se tega še kako dobro zavedamo.

Certifikat ISO 14001
Certifikat ISO 14001 je naša naložba v prihodnost planeta.

S certifikatom ISO 14001 dokazujemo, da smo resni v svoji nameri ohranjevanja okolja. Čeprav se včasih tovrstne besede rado obrne v večje stroške in težave, pa je ravno nasprotno. Podjetje znižuje stroške porabe električne energije in stroške na drugih področjih, nižanje le-teh pa po pozitivni plati občutijo tudi naročniki, ki so tako deležni ugodnejših cen.

Varnost in zadovoljstvo zaposlenih

V podjetju pa ne skrbimo samo za nižje stroške in zadovoljstvo naročnikov, pač pa tudi za zdravje in zadovoljstvo svojih zaposlenih. Prav zaradi tega smo leta 2016 pridobili še certifikat OHSAS 18001, ki smo ga v letu 2019 nadomestili z ISO 45001. Omenjeni certifikat velja za najbolj prestižen standard glede varnosti pri delu v globalnem merilu. Vsekakor je zelo pomemben, saj našim strankam sporoča, da smo v podjetju zavezani visoki poslovni kulturi in odgovornemu vodenju.

Certifikat ISO 45001
Certifikat ISO 45001 zagotavlja varnost in zdravje pri delu.

Vsako uspešno podjetje potrebuje zdrave in zadovoljne zaposlene, ki so porok uspešnega podjetja. Brez nepotrebnih bolniških odsotnosti in s pravo mero motivacije je moč narediti precej več. V podjetju Kovinc d.o.o. se trudimo svojim zaposlenim nuditi najboljše možne delovne pogoje in zagotavljati varnost pri opravljanju njihovega dela.

Ponosni smo, da zase lahko rečemo, da smo podjetje z odgovornostjo, ki s svojim visoko izobraženim kadrom dosega najvišje standarde kakovosti storitev in izdelkov.

V kolikor se zanimate za katero izmed naših storitev, bomo veseli vašega povpraševanja!