ISO 14001 in OHSAS 18001

ISO 14001 in OHSAS 18001

Smo v fazi pridobivanja standarda ISO 14001, ki dokazuje ozaveščenost organizacije ter njeno odgovornost do okolja. Standard obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja.

Podrobnejše informacije: Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

Prav tako smo v fazi pridobivanja standarda OHSAS 18001 (kasneje nadgrajen s certifikatom ISO 45001), ki dokazuje varnost in zdravje zaposlenih. Standard zagotavlja optimalne delovne pogoje, večjo učinkovitost delovnega procesa ter manjšo izgubo proizvodnega časa.

Podrobnejše informacije: Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001

Predviden datum certificiranja je začetek septembra.