Europlakat

Europlakat

Europlakat d.o.o.

2011+, Naročnik


Europlakat d.o.o.

podjetje za ekonomsko propagando in reklamo
»S podjetjem Kovinc d.o.o. sodelujemo na področju izdelave večino konstrukcij reklamnih objektov, avtobusnih nadstrešnic, itd. , ki jih na območju Slovenije postavlja podjetje Europlakat.  S sodelovanjem smo začeli že leta 1999. Do sedaj največji projekt (tako finančni kot razvojni), pri katerem je kot glavni podizvajalec sodelovalo podjetje Kovinc je bila izdelava 450 avtobusnih nadstrešnic, ki jih je leta 2004 postavilo naše podjetje na območju Ljubljane. Projekt je bil predvsem zahteven, ker je bilo potrebno v manj kot pol leta narediti razvoj iz prototipa do serijske izdelave ter tudi postaviti objekte.   Vselej so se izkazali kot zanesljiv in usposobljen partner. Vedno so nam stopili naproti, nam ponudili ustrezne konstrukcijske rešitve z upoštevanjem naših želja in potreb. Veliko nam pomeni, da je podjetje inovativno ter da nenehno vlaga v opremo in razvoj ter sledi tehnološkemu napredku. S tem nam bodo lahko tudi v prihodnosti zagotavljali visoko kvaliteto storitev po konkurenčnih cenah.«

Za podjetje Europlakat izdelujemo kovinske jumbo panoje, avtobusne postaje ter ostalo urbano opremo za potrebe oglaševanja.