Politika podjetja

V podjetju smo opredelili in sprejeli politiko podjetja, ki združuje politiko kakovosti, okoljsko politiko ter politiko varnosti in zdravja pri delu kot sestavni del politike vodenja podjetja v skladu:

 • s poslanstvom zadovoljevati potrebe odjemalcev in ohranjati njihovo zaupanje s svojo kakovostjo na področju razvoja, proizvodnje in prodaje kovinske notranje in zunanje opreme, kovinskih konstrukcij, kovinske opreme voznega omrežja za elektrifikacijo železnic in storitev ključavničarstva ter strojnega preoblikovanja kovin,
 • z vizijo napredovanja in izboljševanja to je v praksi uveljavljati inovacije in nove tehnološke postopke ter s tem povečevati kakovost izdelkov in storitev ter večati produktivnost,
 • s strategijo nenehnega razvoja, izboljševanja izdelkov in ohranjanja celovitosti ponujenih rešitev,
 • z osnovnim principom, da je ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje zaposlenih med najvišjimi prednostmi v podjetju,
 • z namenom, da bo podjetje dosegalo najboljše rezultate pri izdelavi izdelkov in izvedbi storitev ob optimalni uporabi osnovnih surovin ter pomožnih materialov z minimalno možno obremenitvijo okolja in preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb ali zdravstvenih težav zaposlenih.

V skladu z zavezanostjo podjetja za vodenje kakovosti, varovanju okolja ter obvladovanju tveganj varnosti in zdravja zaposlenih pri opravljanju del izvajamo naslednje aktivnosti za nenehno izboljševanje sistema vodenja:

 • izpolnjujemo zakonodajne in druge zahteve na področju kakovosti, ravnanju z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu za industrijske dejavnosti ter storitve,
 • zastavljamo si realne cilje kakovosti, okoljske cilje in cilje VZD, za katere si prizadevamo, da jih realiziramo,
 • zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno politiko in cilji,
 • ocenjujemo uspešnost podjetja glede na postavljeno politiko in cilje ter iščemo možnosti izboljševanja vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja VZD,
 • vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema vodenja z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti na področju kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu,
 • informiramo in sodelujemo z zainteresiranimi stranmi (odjemalci, dobavitelji, sosedje, zaposleni, državni in upravni organi,….) na področju vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.

Zavezali smo se za uresničevanje zahtev kakovosti izdelkov, preprečevati onesnaževanje, stalno zmanjševati negativne vplive naših dejavnosti na okolje, s poudarkom na racionalni rabi energentov, ravnanju z odpadki in izboljševanju delovnega okolja ter preprečevati tveganja za varnost in zdravje zaposlenih oziroma preprečevanju poškodb in zdravstvenih okvar, s poudarkom na preventivnem delovanju in izboljševanju ter posvetovanju z zaposlenimi.

Lahovče, 10.09.2019

Kovinc d.o.o.
Direktor: Damjan Žvelc