Tehnični pogoji oziroma sposobnost

Proizvajamo proizvode z višjimi zahtevami od standardov s trajnostjo 20 in več let, kot so npr. elementi železniški prog (ti. »DARS standard za vroče pocinkanje« – zahteve, višje od SIST EN ISO 1461).

Usposobljeni smo za najzahtevnejše jeklene konstrukcije izvedbenega razreda v skladu z SIST EN 1090-1.

Začetne tipske preizkuse izvajamo s sistemom »Potrjevanja prvega kosa«, zagotavljamo proizvodnjo vseh kosov v skladu s kakovostjo prvega kosa. Za vsak projekt izdelamo matriko odgovornih oseb. Imamo zagotovljeno sledljivost materialov, postopkov in nadzora od vhodne kontrole do odpreme.

Zagotavljanje kakovosti v podjetju Kovinc:

 • v skladu s standardi ISO 9001:2008, SIST EN 1090-1 in SIST EN ISO 3834-2:2006,
 • z lastnim certificiranim Sistemom kontrole proizvodnje (FPC),
 • z uporabo najsodobnejših tehnologij,
 • z lastnim najvišje usposobljenim in certificiranim varilskim osebjem,
 • z odobrenimi certificiranimi varilnimi postopki (WPQR) in izdelanimi varilnimi postopki (WPS),
 • z uporabo izključno certifiranega osnovnega in dodajnega materiala,
 • z uporabo informacijske podpore za sledljivost,
 • s sposobnostjo zagotavljanja najvišjih zahtev kupcev, višjih od zahtev standardov,
 • z lastno popolno storitvijo za naročnike: od projektive do montaže, vključno s statičnimi preračuni in protikorozijsko zaščito,
 • proizvodi Kovinc so opremljeni z Izjavo o skladnosti in Izjavo o lastnostih (CE znak).

Izpolnjujemo zahteve za proizvajalca jeklenih konstrukcij:

 • Certifikat EN 1090-1 – Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij)
 • Certifikat EN 1090-2 – Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij)
 • Certifikat EN ISO 3834-2 – Certifikat za varjenje
 • Certifikati varilnega osebja v skladu ISO 9606-1
 • Certifikat kontrolorja za VT preiskave v skladu EN 473
 • Izdaja Izjave o lastnosti CE v skladu z EN 1090-1
 • Vizualna kontrola v skladu z EN 13018, EN ISO 17637 oz. EN 970 – poročilo o preiskavi
 • Vgrajeni materiali: vsi s certifikati kontrole 3.1 v skladu z EN ISO 10204
 • Certifikati kontrole dodajnega materiala 2.2 v skladu z EN ISO 10204
 • Protikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem v skladu z EN ISO 1461
 • Certifikat kontrole AKZ 3.1 po ISO 10474 (certifikat izvedbe vročega pocinkanja)