Postopek naročila

Postopek naročila: od povpraševanja do odpreme

Bistvo vsakega posla predstavljata povpraševanje in ponudba. Tudi v našem podjetju redno prejemamo povpraševanja po raznovrstnih storitvah, ki se jih lotimo nadvse resno. Najprej pa moramo oceniti, katera povpraševanja so tista, na katera lahko odgovorimo s konkretno ponudbo, in katera tista, kjer od naročnika potrebujemo dodatne informacije ali pa moramo naročilo zavrniti.

V primeru poslane ponudbe in pozitivnega odgovora s strani naročnika nato od njega prejmemo naročilnico za opravljanje izbrane storitve. Ker pa je postopek izvajanja storitev v kovinsko predelovalni industriji dokaj zapleten in terja kar nekaj zahtevnih korakov, sledimo začrtani politiki podjetja.

Prvi koraki za zasnovo projekta

Prvi korak pred pričetkom del je vsekakor naloga tehničnega direktorja, da natančno pregleda naročilo in določi vodjo projekta. Vodja nato prevzame nadzor nad projektom in poskrbi za nadaljnjo komunikacijo z naročnikom. Na podlagi te komunikacije na koncu pripravi načrte in ostalo delavniško dokumentacijo.

Zasnova projekta

Delavniška dokumentacija zajema razpis za potreben material, ki ga nato naroči nabavna služba, vodja projekta pa razpiše ustrezne tehnološke postopke. V začetnem delu zelo pomemben element projekta predstavlja komunikacija z naročnikom. Mora biti jasna in pred pričetkom dela ne sme puščati morebitnih neodgovorjenih vprašanj.

Pregled dokumentacije in zagon proizvodnje

S strani tehničnega direktorja sledi pregled dokumentacije, ki mu jo posreduje vodja projekta. Ko je ta potrjena, projekt potuje v proizvodnjo in izdelava se lahko prične. V tem koraku vodja proizvodnje razdeli naloge med delavce in jim tudi detajlno razloži načrte.

Da od tu dalje vse poteka, kot je začrtano v načrtu, z nadzorom poskrbita tako vodja proizvodnje kot vodja samega projekta. A to še ni vse. V podjetju, kjer zares skrbimo za kakovostno izvedbo naročil, imamo vpeljan tudi sistem notranje kontrole, za katero skrbi naš kontrolor.

Čas izdelave

Samo trajanje vseh postopkov, vključno s časom izdelave, je na koncu odvisno od karakteristik posameznega naročila. Navadno pa to pomeni približno 1 teden za pripravo vse potrebne dokumentacije in usklajevanje tehnologije s kupcem (izdelek prilagodimo naši tehnologiji z namenom izboljšanja produkta – tako vizualno kot uporabno), sledi še naročilo materiala, ki do nas potuje 2 do 5 dni, odvisno od tega, ali so materiali tipski ali eksotika.

Izdelava kovinskih izdelkov

Če govorimo o projektih oziroma naročilih, za katere bi lahko rekli, da so srednje velikosti, izdelava pri nas nato poteka nadaljnjih 5 do 10 dni. Tako nekako je torej videti pot od povpraševanja do odpreme naročila v našem podjetju, ki traja približno 30 dni.

Ponudbe za izbrane projekte

Ker moramo v našem poslu projekte izbirati glede na določena merila, ki so v podjetju jasno zastavljena, ponudbe pošiljamo kupcem, ki naročajo elemente, zanimive za naše podjetje. Čeprav bi rade volje sprejeli vse, pa to žal ne gre; denimo v primeru manjših naročil, ko bi ure za pripravo presegle ure za izdelavo naročila.

Naročil načeloma ne zavračamo, a do tega lahko pride v naslednjih primerih:

  • Zasedene imamo vse proizvodne kapacitete, takrat stranki javimo realen dobavni rok, ki je zaradi zasedenosti nekoliko daljši.
  • Naročilo je premajhno oziroma stroškovno nesprejemljivo.
  • Izdelek ni primeren za našo proizvodnjo.

Najpogostejše storitve obdelave kovin

V podjetju izvajamo zares pester in raznolik nabor obdelave kovin, saj smo le tako lahko konkurenčni na trgu. Med najpogostejše lahko štejemo:

Poleg naštetih pa opravljamo tudi strojno obdelavo elementov po varjenju, ki jo izvajamo z našimi tesnimi kooperanti.

Zagotavljamo tudi površinsko zaščito izdelkov v kooperaciji

Obstajajo načini površinske zaščite kovin, ki je v našem podjetju ne izvajamo, kljub temu pa jo svojim strankam nudimo, in sicer v kooperaciji s partnerskimi podjetji. Sem sodijo:

  • prašno barvanje,
  • vroče cinkanje,
  • galvansko cinkanje,
  • mokro barvanje,
  • peskanje,
  • kataforeza.

Iz podjetja zgolj izdelki najvišje kakovosti

Kot vidite, v podjetju Kovinc d.o.o. zagotavljamo skrbno načrtovano in nadzorovano obravnavo naročnika in njegovega naročila. Za končno kakovost ves čas skrbi strokovno usposobljen kontrolor, ki za nadzor skrbi skozi celoten proces in vse faze proizvodnje. Tudi v primeru, ko gre določen kos v obravnavo h kooperantu, le-tega po povratku skrbno pregleda in odobri v nadaljnjo obravnavo, vse do končne CE oznake izdelka.

Na končni izdelek je vezana tudi določena garancija, ki pa se za vsako posamezno naročilo sproti dogovarja s stranko, ki izdelek naroči.

Se za katero izmed naših storitev zanimate tudi vi? Veseli bomo vašega povpraševanja, ki ga lahko oddate prek kontaktne strani, ali pa nam pišite ne info@kovinc.si.