Izboljšanje poslovnih procesov

Izboljšanje poslovnih procesov in konkurenčnosti podjetja

Obveščamo vas, da v podjetju trenutno poteka operacija »Izboljšanje poslovnih procesov in konkurenčnosti podjetja Kovinc d.o.o.« (PROKON Kovinc), ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 47,23 %.

Operacija poteka od 27.10.2016, predviden datum zaključka izvajanja operacije pa je 31.5.2017.

EU - Evropski sklad za regionalni razvoj

Namen operacije je izboljšanje poslovnih procesov v podjetju Kovinc d.o.o., ki se nanašajo na 5 poslovnih funkcij in bodo izvedene z namenom reorganizacije zaposlenih na način, da bo delo potekalo bolj tekoče. V izogib nepotrebnim posrednikom in nepotrebni komunikaciji, ki je najpogosteje vir zastojev in težav, se bosta najprej optimirala nadzor in organizacija proizvodnje (preko odgovornosti vodje proizvodnje), nato pa preostali procesi.

Cilji operacije so:

  • izboljšanje produktivnosti,
  • doseganje terminskih planov in normativov,
  • izboljšanje klime med zaposlenimi,
  • izboljšanje odnosov s kupci in dobavitelji,
  • dvig urejenosti skladišča,
  • izboljšanje finančnega poslovanja (likvidnost).

Rezultati so od začetka aktivnosti pa do sedaj že vidni in sicer se je izboljšala klima med zaposlenimi, dvignila se je urejenost skladiščenja, napredek je viden tudi v doseganju terminskih planov in normativov ter v dvigu produktivnosti.

Povezava: EKP 2014-2020