Izgradnja nove proizvodne hale

Izgradnja nove proizvodne hale

V letu 2015 načrtujemo izgradnjo dodatnih 1.200 m2 proizvodnih in manipulativnih površin. Proizvodna hala bo opremljena tudi z 8-tonskim mostnim dvigalom.