fbpx

Blog

Pridobitev certifikatov kakovosti

Pridobitev novih certifikatov kakovosti

S ponosom vam lahko sporočimo, da smo v mesecu oktobru pridobili kar tri nove certifikate kakovosti, ki jih podeljuje vodilna certifikacijska hiša v svetu Bureau Veritas Certification. Certifikat ISO 9001:2015 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Omogoča nam lažje prilagajanje hitro se spreminjajočim zahtevam sodobnega gospodarstva, našim naročnikom pa zagotavlja storitve in proizvode na najvišjem

ISO 14001 in OHSAS 18001

ISO 14001 in OHSAS 18001

Smo v fazi pridobivanja standarda ISO 14001, ki dokazuje ozaveščenost organizacije ter njeno odgovornost do okolja. Standard obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Podrobnejše informacije: Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 Prav tako smo v fazi pridobivanja standarda OHSAS 18001 (kasneje nadgrajen s certifikatom ISO 45001), ki dokazuje varnost in

Povečanje proizvodnih kapacitet

Povečanje proizvodnih kapacitet

V januarju 2016 smo povečali naše proizvodne kapacitete in del naše proizvodnje preselili v novo proizvodno halo, velikosti 500 m2, opremljeno z mostnim dvigalom nosilnosti do 10 t. Preselitev v novo proizvodno halo nam omogoča proizvodnjo kompleksnejših izdelkov, izdelavo večjih in težjih konstrukcij ter varjencev do 12 m dolžine in skupne teže do 10 t.

Izgradnja nove proizvodne hale

Izgradnja nove proizvodne hale

V letu 2015 načrtujemo izgradnjo dodatnih 1.200 m2 proizvodnih in manipulativnih površin. Proizvodna hala bo opremljena tudi z 8-tonskim mostnim dvigalom.

Ploskovni laser Primo Power 1530

Zagon 4 kW ploskovnega laserja Prima Power 1530

Obveščamo vas o zagonu novega ploskovnega laserja Prima Power 1530, moči 4000 W za razrez pločevin do debeline 25 mm. Je izredno hiter in natančen. Poleg stroja je vgrajeno tudi avtomatsko regalno skladišče z 10-imi razkladalnimi in nakladalnimi mesti, ki omogoča delovanje laserja brez prisotnosti operaterja in posledično izpolnjevanje najkrajših dobavnih rokov. Hkrati vam iz

Posodobitev tehnološke linije

Posodobitev tehnološke linije

Ob 35. obletnici uspešnega delovanja in nenehnega sledenja sodobnim tehnološkim trendom v letu 2014 načrtujemo posodobitev proizvodnje z novo tehnološko linijo za laserski razrez in strojem za posnemanje robov. Laserski razrez pločevine vam bomo odslej nudili na sodobni avtomatizirani liniji z večjo zmogljivostjo (4 kW) in posledično še boljšo kakovostjo razreza pločevine do 25 mm