Pridobitev certifikatov kakovosti

Pridobitev novih certifikatov kakovosti

S ponosom vam lahko sporočimo, da smo v mesecu oktobru pridobili kar tri nove certifikate kakovosti, ki jih podeljuje vodilna certifikacijska hiša v svetu Bureau Veritas Certification.

Certifikat ISO 9001:2015 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Omogoča nam lažje prilagajanje hitro se spreminjajočim zahtevam sodobnega gospodarstva, našim naročnikom pa zagotavlja storitve in proizvode na najvišjem nivoju.

Certifikat ISO 14001:2015 je mednarodni standard za sisteme ravnanja z okoljem. Sistem, ki zahteva učinkovito izkoriščanje virov in preprečevanje onesnaževanja okolja, smo vpeli v vse poslovne procese ter ga vključili v strateško načrtovanje.

Certifikat ISO 45001:2018 (prej OHSAS 18001:2007) je mednarodni standard za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu. Pridobljen certifikat zagotavlja obvladovanje vseh varnostnih tveganj, hkrati pa pomeni tudi izboljšanje učinkovitosti delovanja podjetja.