Certifikat ISO 45001:2018

ISO 45001
Datum prve odobritve: 4. 10. 2019
Veljavnost certifikata: 3. 10. 2025

Zadovoljstvo in varnost zaposlenih sta ključnega pomena za uspeh podjetja, zato smo se pri Kovinc d.o.o. odločili izboljšati vse standarde pri vodenju varnosti ter zdravja pri delu. 4. oktobra 2016 smo pridobili certifikat OHSAS 18001, ki ga je v letu 2018 nadomestil certifikat ISO 45001. Podeljuje ga Bureau Veritas in velja za najbolj prestižen standard glede varnosti in varstva pri delu v globalnem merilu.

Zakaj nam je certifikat ISO 45001 v ponos?

Zaposleni morajo imeti vedno možnost uveljavljati svoje pravice, podjetje pa jim mora za delo zagotavljati pogoje, ki njihovo znanje in marljivost plemenitijo. Od nekdaj smo se trudili za dobro povezanost znotraj podjetja, za jasnost delitve dela in odgovornosti, sprejemanje mnenj, transparentnost poslovanja, prilagodljivost potrebam zaposlenih in primerno nagrajevanje. Certifikat ISO 45001 je filozofijo ravnanja s kadri nadgradil še z jasnimi načeli skrbi za varnost ter zdravje. Določa namreč politiko varnosti in zdravja pri delu, ki zahteva odlično načrtovanje ter nenehne izboljšave. Certifikat ni zgolj dokazilo, da sledimo zakonodaji, temveč tudi dokaz, da v svojem delovnem procesu uspešno odpravljamo vsa tveganja.

ISO 45001 je po našem mnenju certifikat, ki bi ga morala imeti vsa podjetja, ki si želijo pridobiti ugled tako pri poslovnih partnerjih kot tudi v širši družbi. Pri podjetju Kovinc d.o.o. smo z njim prevzeli popolno odgovornost za svoje zaposlene. Ponudili smo jim optimalne delovne pogoje, s tem pa pridobili tudi več učinkovitosti v delovnih procesih ter posledično zmanjšanje časovnih izgub. Naši zaposleni vedo, da je verjetnost izpostavljenosti nevarnosti manjša, kar znotraj podjetja pozitivno vpliva na motivacijo in zadovoljstvo. Oboje skupaj prinaša inovativnost in odločitev našega najboljšega kadra, da ostaja pri nas.

Certifikat ISO 45001 je hkrati mednarodno priznanje, ki imajo svojo težo tudi navzven. Priča o zavezanosti visoki poslovni kulturi in dobri praksi pri vodenju in upravljanju s človeškimi viri. Varnost in zdravje zaposlenih morata biti prvem mestu – gre namreč za investicijo, ki zagotavlja kakovost in napredek.

Galerija slik

Pogosta vprašanja

 • Kako zagotavljate varovanje zdravja zaposlenih pri delu?
  Vzpostavljena so pravila glede zahtev za varnost in zdravje za vsako delovno mesto. Zaposleni morajo spoštovati te zahteve vključno z uporabo osebne varovalne opreme.
 • Zakaj vam je varovanje zdravja zaposlenih še posebej pomembno?
  Zaposleni so eden od ključnih virov za delovanje in uspešnost podjetja.
 • Katero področje pokriva ISO 45001?
  Standard pokriva sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu.
 • Katere so ključne prednosti standarda ISO 45001?
  Ključne prednosti standarda ISO 45001 so: zmanjšanje število delovnih poškodb, nesreč in bolezni, razvoj in izvajanje politike učinkovitega upravljanja z varstvom in zdravjem pri delu, dokazovanje zavezanosti vodstva k spoštovanju zavez učinkovitega vodenja sistema VZD, odpravljanje tveganj povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu.
 • Ali je ISO 45001 nov standard?
  Da, ISO 45001:2018 je nov mednarodni standard za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu (zamenjuje obstoječi standard OHSAS 18001).