Europlakat d.o.o.

Za podjetje Europlakat izdelujemo kovinske jumbo panoje, avtobusne postaje ter ostalo urbano opremo za potrebe oglaševanja.

»S podjetjem Kovinc d.o.o. sodelujemo na področju izdelave urbane opreme že od leta 1999. Do sedaj največji projekt (tako finančni kot razvojni), pri katerem je kot glavni podizvajalec sodelovalo podjetje Kovinc, je bila izdelava 450 avtobusnih nadstrešnic, ki jih je leta 2004 postavilo naše podjetje na območju Ljubljane. Projekt je bil predvsem zahteven, ker je bilo potrebno v manj kot pol leta narediti razvoj iz prototipa do serijske izdelave ter tudi postaviti objekte. Z njihovo storitvijo in profesionalnim odnosom smo zelo zadovoljni, saj so se vselej izkazali kot zanesljiv in usposobljen partner. Vedno so nam stopili naproti, nam ponudili ustrezne konstrukcijske rešitve z upoštevanjem naših želja in potreb. Veliko nam pomeni, da je podjetje inovativno ter da nenehno vlaga v opremo in razvoj ter sledi tehnološkemu napredku. S tem nam bodo lahko tudi v prihodnosti zagotavljali visoko kvaliteto storitev po konkurenčnih cenah.«

Europlakat d.o.o. je vodilni ponudnik na področju t. i. »out of home« oglaševanja v Sloveniji. Z njihovo mrežo oglaševalskih površin, ki vključuje velike oglasne panoje, svetlobne vitrine in roto ter metrolight dinamične oglasne površine, zagotavljajo nacionalno pokritost in hkrati omogočajo ciljno komuniciranje na lokalnem nivoju.

Leta 1992 je Europlakat v Sloveniji prvi postavil oglasne panoje večjih dimenzij. Nato je sledilo večletno obdobje rasti, uvajanja novih formatov, oglasnih nosilcev in orodij oglaševanja na prostem, ki se nadaljuje še danes. S strategijo intenzivnega vlaganja v razvoj ponudbe oglaševanja in upravljanja urbanega pohištva, mreže velikih oglasnih panojev ter svetlobnih vitrin družba Europlakat beleži stabilno rast poslovanja.

Za podjetje Europlakat izdelujemo kovinske jumbo panoje, avtobusne postaje ter ostalo urbano opremo za potrebe oglaševanja, pri čemer se opravljajo storitve laserskega razreza cevi, laserskega razreza pločevine, krivljenje cevi, razrez profilov, CNC prebijanje pločevine, ročno varjenje, barvanje, sestavljanje in montaža.

Opravljene storitve

Galerija slik