Anja Cankar Podjed (2024)

Anja Cankar Podjed

Vodja skupnih služb

V podjetju sem se zaposlila v aprilu 2018, in sicer na delovnem mestu Referent skupnih služb. V enem letu sem napredovala v Vodjo skupnih služb. Opravljam računovodska, kadrovska, administrativna in marketinška dela.

Vesela sem, da v podjetju lahko uporabim svoje znanje, ki sem ga pridobila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer sem diplomirala iz Podjetništva.

Za delo v podjetju Kovinc sem se odločila, ker podjetje stremi k neprestani rasti, tehnološki inovativnosti in prepoznavnosti na domačih ter tujih trgih. Všeč mi je, ker daje velik poudarek zaposlenim, omogoča izobraževanja in napredovanja. Naša konkurenčna prednost je predvsem v uspešnemu sodelovanju vseh zaposlenih.

Kontaktni podatki