Zala Bertalanič

Zala Bertalanič

Asistent družbe

Sem Zala Bertalanič, po izobrazbi diplomirana bibliotekarka in informatičarka. Kolektivu podjetja Kovinc d.o.o. sem se pridružila v letu 2021 na delovnem mestu Asistent družbe.

Preko študijske poti sem spoznala pomembnost informacij in predvsem dobre organizacije le-teh. Tako tudi v podjetju skrbim za arhiviranje številnih dokumentov, prav tako sem zadolžena za zbiranje in urejanje certifikatov materiala različnih projektov. Vključujem se tudi v nabavni proces in računovodstvo.

Podjetju sem se pridružila z željo po dodatnih izzivih in osvojitvi novega in izpopolnitvi obstoječega znanja. Veseli me, da sem del uspešnega in hitro rastočega podjetja.