Renata Žvelc

Renata Žvelc

Namestnica direktorja

Ponosna sem, da sem del podjetja, ki se je razvilo pred dobrimi štiridesetimi leti in iz obrtniške delavnice zraslo v uspešno mednarodno delujoče podjetje. Trenutno zaposlujemo več kot 70 ljudi in predstavljamo pomembnega zaposlovalca v regiji.

Sama sem končala magistrski študij podjetniško prestrukturiranje na Univerzi v Ljubljani. Pridobljeno znanje skušam implementirati na področju vodenja sprememb v našem podjetju. Naš moto namreč je, da so edina stalnica spremembe. Brez napredka in izboljšav ni rasti. Tudi konkurenca nikoli ne počiva. Nenehno vlagamo v posodobitev strojne opreme, povečanje proizvodnih in skladiščnih površin ter v izobraževanja zaposlenih. Ob vsem tem boju na konkurenčnem trgu pa se trudimo poskrbeti tudi za zaposlene in socialni okoliš, v katerem delujemo.

Recept za poslovno uspešnost vidim v strateški in jasni postavitvi ciljev, v dobri organiziranosti ter v sestavi ekipe motiviranih sodelavcev.

Kontaktni podatki