Platinasta odličnost [AAA]

AAA
Datum prve odobritve: 31. 5. 2023

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Podeljuje jo družba Dun & Bradstreet, ki v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij in ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti. Deluje v 19 evropskih državah, med katerimi je tudi Slovenija.

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa. Z njim si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter povečujejo zaupanje tako v domačem kot tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si na ta način zagotovijo večjo kredibilnost in dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Bonitetna ocena temelji na računovodskih izkazih gospodarskih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12 mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju.

Poslovni subjekt lahko doseže tri stopnje bonitetne odličnosti:

  • poslovni subjekt s stopnjo A spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
  • poslovni subjekt s stopnjo AA spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
  • poslovni subjekt s stopnjo AAA spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

Platinasta bonitetna odličnost

Ponosni smo, da smo, da smo v letošnjem letu prejeli prestižno edicijo platinaste bonitetne odličnosti AAA in visoko priznanje poslovne odličnosti za poslovno leto 2022, ki ju podeljuje družba Dun & Bradstreet.

To pomeni, da poslujemo z nadpovprečno odličnostjo in izpolnjujemo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bi v prihodnjih 12 mesecih zabeležili katerega od dogodkov:

  • stečaj, prisilna poravnava ali likvidacija (< 0,08 % verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81 % verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,41 % verjetnost).

Do platinaste bonitetne odličnosti so upravičena izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost Zlati AAA kar tri leta zapored. Podjetja, ki izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Le 23, 2 % podjetij na trgu je bonitetno odličnih, kar naše podjetje uvršča v sam vrh najboljših pravnih subjektov v Sloveniji.

Certifikat igra še posebej pomembno vlogo pri sestavljanju končne slike, saj so podjetja z visokim številom točk FS (Failure Score model) tista, ki se v najbolj togih, negotovih in nepredvidljivih časih najbolje znajdejo in izkazujejo ter ohranjajo stabilnost.

Platinasto bonitetno odličje kot kakovosten indikator poslovnim partnerjem sporoča, da je naše podjetje neomajno tudi takrat, ko nastopi kriza in utečeni posli prenehajo biti utečeni.

Platinasta odličnost