Zlata odličnost [AAA]

AAA
Datum prve odobritve: 1. 8. 2019

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Podeljuje jo Bonitetna hiša Bisnode, ki v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij in ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti. Deluje v 19 evropskih državah, med katerimi je tudi Slovenija.

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa. Z njim si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter povečujejo zaupanje tako v domačem kot tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si na ta način zagotovijo večjo kredibilnost in dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Bonitetna ocena temelji na računovodskih izkazih gospodarskih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12 mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju.
Poslovni subjekt lahko doseže tri stopnje bonitetne odličnosti:

  • poslovni subjekt s stopnjo A spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
  • poslovni subjekt s stopnjo AA spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
  • poslovni subjekt s stopnjo AAA spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

Zlata bonitetna odličnost

V letošnjem letu smo v podjetju Kovinc d.o.o. pridobili ZLATO BONITETNO ODLIČNOST, kar pomeni, da poslujemo z nadpovprečno odličnostjo in izpolnjujemo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bi v prihodnjih 12 mesecih zabeležili katerega od dogodkov:

  • stečaj, prisilna poravnava ali likvidacija (< 0,08 % verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81 % verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,41 % verjetnost).

Pravico do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlate odličnosti smo pridobili, ker že tri leta zapored zadoščamo kriterijem bonitetne odličnosti AAA.

Kot podjetje s Zlato bonitetno odličnostjo smo tako eden izmed najbolj zanesljivih, kredibilnih in nizko tveganih poslovnih subjektov za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi.

Certifikat, sploh v teh časih, igra še posebej pomembno vlogo pri sestavljanju končne slike, saj so podjetja z visokim številom točk FS (Failure Score model) tista, ki se v najbolj togih, negotovih in nepredvidljivih časih najbolje znajdejo in izkazujejo ter ohranjajo stabilnost.

Zlato bonitetno odličje kot kakovosten indikator poslovnim partnerjem sporoča, da je naše podjetje neomajno tudi takrat, ko nastopi kriza in utečeni posli prenehajo biti utečeni.

Zlata odličnost