Mednarodni certifikat za varjenje

ISO 3834-2
Datum prve odobritve: 1. 7. 2013
Veljavnost certifikata: 19. 6. 2024

Pravijo, da je varjenje kot šivanje, le da se namesto niti uporablja ogenj. Pri Kovinc d.o.o. skrbimo, da so naši šivi natančni, močni in gladki, kar potrjuje certifikat ISO 3834-2. Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO ga v zahtevnem postopku podeljuje podjetjem, ki dosegajo najvišjo stopnjo kakovosti varjenja.

Zahtevnost ISO 3834-2

Standard za varjenje ISO 3834-2 je najzahtevnejši na področju ocenjevanja tehnične in kadrovske sposobnosti pri izvajanju varilskih del. Zapišimo še nekoliko bolj preprosto: zahteva se najvišje usposobljeno varilno osebje ter varilski koordinator z mednarodno diplomo IWE, sodobna varilna oprema ter odobreni varilski postopki. V podjetju Kovinc d.o.o. se radi pohvalimo, da imamo vrhunski kader, ki je kos najtežjim nalogam in najbolj zapletenim projektom, investicije pa namenjamo strojem ter opremi, ki dajejo najboljše izdelke. Varjenje kovinskih materialov tako v delavnici kot na terenu je samo tako lahko popolno.

Certifikat smo pridobili 1. julija 2013, vložek v kakovost pa nam je prinesel dostop do zahtevnejših evropskih trgov. Naše kovinske konstrukcije so se z ISO 3834-2 povzdignile med elito, ki jo na nivo najboljših uvrščajo mednarodni varilski inženir, certificirani varilci, spenjalci in upravljavci varilnih naprav, v skladu s produktnimi standardi kvalificirani postopki varjenja, redno vzdrževanje opreme, nadzor nad delom … Perfekcionizem pri delu zagotavljajo kontrole pred, med in po delu.

Certifikat za varjenje ISO 3834-2 uspešno združujemo s certifikatom kakovosti ISO 9001 ter certifikatom za varnost in zdravje pri delu ISO 45001 (prej OHSAS 18001), saj ti tvorijo neločljivo trojico: dobro varjenje, kakovost in zdravje zaposlenih gredo z roko v roki. Pri nas namreč velja načelo, da je podjetje uspešno le takrat, kadar se opravljanje poklica in strast združita v eno. Brez želje po ustvarjanju najboljših mojstrovin tudi v naši panogi ni napredka, željo pa lahko iz ideje v realnost pretvorimo zgolj s primernim strokovnim znanjem in sodobnimi stroji ter orodji.

ISO 3834-2 nadgrajujemo s certifikatom ISO 1090-1, ki velja za jeklene konstrukcije za gradbene namene, prav tako pa ga v svojem delovnem procesu uspešno integriramo z ISO 14001. S slednjim skrbimo, da varimo brez nepotrebnega onesnaževanja okolja ter brez prekomernega proizvajanja odpadkov.

Certifikati tvorijo vsak zase in tudi v medsebojni povezavi bistvena načela poslovanja, zaradi katerih stopamo proti prihodnosti korak pred konkurenco.

Galerija slik

Pogosta vprašanja

  • Kaj pomeni standard ISO 3834-2?
    Pomeni zagotavljanje izvajanja zahtev za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov z obširnejšimi zahtevami za kakovost.
  • Ali ISO 3834-2 predstavlja za vas konkurenčno prednost?
    Seveda. Certifikat organizaciji prinaša konkurenčno prednost na več področjih: prihranki v proizvodnji in garancijskih obdobjih, ukinjanje potreb po zunanjih presojah za namene dobavitelja, zmanjšanje obsega reklamacij, reklamni učinek in tako dalje.
  • Za kakšen nivo certificiranja ste se odločili v podjetju Kovinc?
    V podjetju smo se odločili za nivo EXC3.