Ročno obločno varjenje

Ročno obločno varjenje predstavlja temeljno vrsto varjenja z uporabo električne energije, pri katerem varimo s topljenjem osnovnega in dodanega materiala in tako z izhajanjem elektronov z negativnega na pozitiven pol tvorimo pretok od katode na anodo oziroma oblok. Varjenje lahko poteka v prosti atmosferi ali zaščitenem okolju, pri tem pa lahko uporabljamo tudi oplaščene elektrode.

Ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo je najbolj razširjena metoda ročnega varjenja legiranih in nelegiranih jekel, pri njej pa se uporablja žica za varjenje s podobno kemično sestavo, kot jo ima osnovni material. Med varjenjem prihaja do odtaljevanja plašča in žice, kar zagotavlja:

  • zaščito pred oksidacijo;
  • ionizacijo in stabilizacijo gorenja obloka;
  • legiranje in dezoksidiranje taline vara.

Poleg varjenja na zraku oziroma v prosti atmosferi lahko poteka ročno obločno varjenje tudi v zaščitenem okolju. Najbolj pogosto se vari:

  • v nevtralnih plinih (argon, helij), kjer poznamo MIG, TIG ter plazemsko varjenje;
  • v aktivnem plinu (CO2), kjer govorimo o MAG varjenju.

Galerija slik

Zagotovljena kakovost po standardu EN ISO 3834-2

Ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo vam omogoča, da se odločite za natančno varjenje, primerno materialu in proizvodu. O tem, ali je za najvišjo kakovost potrebno obločno varjenje na zraku, v aktivnem ali nevtralnem plinu, vam bodo svetovali naši strokovnjaki, ki skrbijo za optimizacijo procesov in zagotavljanje najvišje stopnje kakovosti izdelkov, ne glede na to, ali se vari v našem obratu ali na terenu.

Vsi naši varilci so certificirani v skladu z EN 287, varjenje se izvaja po odobrenih varilnih postopkih WPQR, kakovost pa se zagotavlja v skladu z EN ISO 3834-2. Ne glede na to, ali se odločite za ročno obločno ali drugo vrsto varjenja, vam je kakovost torej zagotovljena, še dodatno pa zanjo skrbi certificirano osebje za vizualne preiskave (VT).

Imate dodatna vprašanja? Obrnite se na naše strokovnjake, ki vam bodo ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo predstavili še natančneje.