Varjenje aluminija

Ko želimo združiti dva različna kosa kovine, se poslužimo varjenja. Je pa način in vrsta varjenja odvisna predvsem od kovine, ki jo nameravamo variti. Tako so za varjenje aluminija najbolj primerni varilni postopki TIG, MIG in MAG.

Pri varjenju aluminija je izrednega pomena čistost obdelovanega materiala. V primeru, da gre za nov aluminij, niti ne tako kot v primeru, ko varimo že uporabljene kose. Zelo pomembno je, da s takšnega aluminija ustrezno odstranimo vse vrste nečistoč, kot so na primer olja, masti, barva in podobno. Pri čiščenju lahko uporabimo ustrezno topilo, dobrodošla pa bo tudi žična krtača iz nerjavnega jekla.

Sama priprava na varjenje je zelo pomembna, saj gre za zahtevno opravilo. Vsekakor je potrebno najprej poskrbeti za čistočo samega aluminija, kar smo že omenili. Nato material ogrejemo na 180 do 200 stopinj in s pomočjo izmeničnega toka s površine odstranimo aluminijev oksid.

Varjenje aluminija s postopkom TIG

Za najboljši rezultat je potrebno počakati, da vidimo talino. Varjenje aluminija je precej zahtevno, za kar ima zasluge material, ki je izredno dober prevodnik, to pa je razlog, da potrebujemo višji tok. Varjenje se opravi z dodajanjem materiala s strani v samo talino.

Za varjenje aluminija po TIG postopku uporabljamo netaljivo volframovo elektrodo, sam postopek pa lahko opravimo na več načinov: avtomatsko, polavtomatsko ali ročno.

Prednosti varjenja aluminija po TIG postopku so:

  • Ima zelo ozek in stabilen oblok.
  • Aluminij lahko varimo tudi brez dodajnega materiala.
  • Končni izdelek ima lep zvar.
  • Manjše deformacije obdelovanega materiala.
  • Pri TIG varjenju aluminija ne prihaja do brizganja.

Varjenje aluminija s postopkom MIG MAG

MIG (M – metal, I – inert, G – gas) pomeni, da je elektroda neoplaščena, plin za zaščito pa je inertni argon, pa tudi helij. Argon je inerten plin in ne reagira s talino v zvaru.

MAG (M – metal, A – activ, G – gas) elektroda je neoplaščena, plin za zaščito pa je aktivni plin CO2, ki pri visokih temperaturah v obloku razpade na ogljik in kisik.

Ko govorimo o varjenju aluminija po MIG MAG postopku, govorimo o varjenju z golo varilno žico v zaščitni atmosferi plina.

Prednosti varjenja aluminija po postopku MIG MAG so:

  • Lep in čist zvar.
  • Dobra zaščita.
  • Dobra možnost navarjanja.

Video galerija

Postopek TIG varjenja

TIG varjenje je postopek obločnega varjenja z netaljivo volframovo elektrodo v zaščitenem okolju. Ena bistvenih prednosti TIG varjenja je manjša deformacija obdelovanega materiala.

Postopek MIG/MAG varjenja

MIG in MAG varjenje, ki spadata med najbolj razširjene postopke varjenja, se uporabljata predvsem v industrijski proizvodnji ter pri izdelavi jeklenih konstrukcij.

Varnost pri varjenju aluminija je pomembna

Varilci bodo znali povedati, da je varjenje aluminija eden izmed nevarnejših delov poklica varilca. Še posebej nevarno je varjenje za manj izkušene varilce in tiste s pomanjkljivo opremo. Vsak pravi varilec se zaveda, da potrebuje ustrezna oblačila, obutev in zaščitno masko ali očala, zelo pomembno pa je tudi prezračevanje.

Se zanimate za varjenje aluminija ali drugih materialov? V podjetju Kovinc vam vsekakor lahko zagotovimo visoko kakovostno storitev s tega področja. Opravljamo namreč vse vrste ročnega varjenja (MIG, MAG, TIG, točkovno itd.), prav tako imamo tudi sodobno varilno celico z industrijskim robotom za robotsko varjenje.

Visoko kakovost varjenja zagotavljamo s pridobljenim certifikatom ISO 3834-2. Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) certifikat podeljuje podjetjem, ki na področju tehnične in kadrovske sposobnosti pri izvajanju varilskih del dokazujejo zahtevano kakovost.

Veselimo se vašega povpraševanja!